سلام بر چهره ی دلربای مهدی (عج)

اللهم عجل لولیک الفرج

سلام بر چهره ی دلربای مهدی (عج)

اللهم عجل لولیک الفرج

۲۱ مطلب با موضوع «فرصتی برای آگاهی» ثبت شده است

 

• گاهی به تماشای طلوع و غروب آفتاب بنشینیم.

• سعی کنیم بیشتر بخندیم.

• تلاش کنیم کمتر گله کنیم.

• با تلفن کردن به یک دوست قدیمی، او را غافلگیر کنیم.

• یکى از آرزوهاى قدیمى دوران کودکى خود را برآورده کنیم. 

• گاهی هدیه‌هایی که گرفته‌ایم را بیرون بیاوریم و تماشا کنیم.

• شاکر باشیم، مدیتیشن و مراقبه کنیم.

ارزش خوندن داره!!!

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۶ ، ۲۳:۲۱
majid hosseiny

وقتی از نانوایی سر خیابون نان می گیرم  و به سمت خانه راه می افتیم ، می گوییم "دارم میروم خانه". وقتی از شهری که در آن درس می خوانیم می خواهیم به شهرمان برگردیم ، می گوییم "دارم میروم خانه". وقتی از یک کشورخارجی که در آن اقامت داریم ، می خواهیم به ایران برگردیم ، می گوییم "دارم میروم خانه". فلیکس بام گارتنر ، ماجرا جوی اتریشی ، وقتی در لبه فضا، از کپسولش بیرون آمد و می خواست سقوط آزاد تاریخی اش را به سمت زمین شروع کند،  گفت "دارم میروم خانه".
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۳۰
majid hosseiny

از کنار جوی کوچکی که رد می شوم، صدای آرام آب به گوش می رسد.  فکر می کنم چه زیباست نگاه کردن به این آب و چرا صدای آب تا این اندازه دلنشین است. آنچه این گونه زیبایی می آفریند، خود آب نیست بلکه عبور و گذر آب از جوی است که این گونه زیبا و دل انگیز است. عبور کردن همیشه زیباست، گذشت کردن از خطای دیگران و توقف نکردن بر آنچه که باعث کینه توزی است زیباست. حرکت آب از روی تیرگی ها و آلودگی های جوی، باعث آفرینش زیبایی است. شاید اگر بتوانیم از زشتی های یکدیگر عبور کنیم و در برابر یکدیگر کینه توزی نکنیم، آن وقت به این باور برسیم که در زندگی حرفی برای گفتن داریم، الفبای موسیقی زندگی مانند موسیقی جوی  دل انگیز می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۷
majid hosseiny

 زندگی کردن بر روی زمین

آنچنان که می اندیشیم

هم ساده نیست !

هنر میخواهد..........

هنر عشق و مهربانی ،

هنر درک دیگران ،

هنر غمخواری ،

هنر اراده کردن وتصمیم ،

هنر انسانیت ........


باید باور کنیم که ما فقط

یکبار فرصت زندگی داریم 

و زندگی عرصه یکتای

هنرمندی ماست.......

پس کاش بفهمیم

که چرا آمدیم

و به کدامین سو روانه ایم ......


"ما خوب یاد گرفتیم

در آسمان مثل پرندگان باشیم ،

و در آب مثل ماهیها ،

اما هنوز یاد نگرفتیم

روی زمین چگونه زندگی کنیم !"


دریغ نکردن لبخند

گام اول خوشبختی خود

و امید بخشیدن به

دیگران است.

گام نخست هنرمندی ما.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۶ ، ۲۱:۵۲
majid hosseiny

ذهن را باید هر روز با افکار کوچک

ولی زیبا آبیاری کرد؛


فقط در این صورت به مرور زمان

جنس افکار انسان متعالی میشود.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۱۹:۴۵
majid hosseiny

هر آنچه را که برای دیگران آرزو دارید دریافت خواهید کرد...


اگر آرزو دارید دیگران در آرامش باشند،آرامش دریافت خواهید کرد....


اگر می خواهید دیگران عشق و محبت را احساس کنند، عشق و محبت دریافت خواهید کرد....


اگر فقط زیبایی ها و ارزش های دیگران را مشاهده کنید،همین ویژگی ها به شما باز خواهد گشت....

 

" فقط آنچه را که در قلب تان دارید هدیه می کنید و آنچه را که هدیه می کنید جذب خواهید کرد " 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۱۹:۳۷
majid hosseiny

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ...
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻮﺩ،
ﺩﯾﺪﻡ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ...
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕِ ﺑﻮﺩﻥ،
ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﻣﯽ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺭﺥ ﺳﺮﺩﯼ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ...
ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮﯾﯽ:
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ،
ﻣﻦ ﺍﺳﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺳﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻢ،
ﻣﻦ ﺭﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻮﺭ، ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻫﻮﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ...
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﯼ ﺩﯾﺪﻡ،
ﺍﮔﺮ ﺯﺷﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ،
ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﺪ ﺭﺍﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ...
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ،
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻢ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ،
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺯ ﺭﺑﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ...
ﻣﻦ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺒﺰﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﮎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ،
مهربانی را در دلها بیدار خواهد کرد...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۹:۳۰
majid hosseiny

هفت چیز بدون هفت چیز دیگر خطرناک است:

ثروت بدون زحمت

دانش بدون شخصیت

علم بدون انسانیت

سیاست بدون شرافت

لذت بدون وجدان

تجارت بدون اخلاق

و عبادت بدون ایثار

♦️گاندی


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۲۸
majid hosseiny

آگاه شدن یک انتخاب است!

این تو هستی که انتخاب می کنی که در مسیر آگاهى قرار بگیری، تو از خداوند و کائنات می خواهی و همه چیز دست به دست هم می دهند تا تو را به سطوحی بالاتر از آگاهى فعلیت و به لایه هایی عمیق تر از درک درونی ات برسانند.

خداوند هم در قرآن فرموده:

"من هرگز سرنوشت قومی را تغییر نمی دهم، مگر آنکه خودشان بخواهند."

در واقع تمام اینها انتخاب خود توست!

پس بدان که هر روز، هر دانشی که از دنیای اطرافت دریافت می کنی، بی دلیل نیست!

بی دلیل نیست که در همین لحظه، اینجا حضور داری و در حال خواندن این مطالب هستی! تمام وجود تو تشنه دانستن است.

تو انتخاب شده ای که در این دنیا برگزیده باشی، برگزیده ی خودت، خدا و کائنات! تو انتخاب کرده ای که آگاهانه و با معنا زندگی کنی و با قدرت تمام، کنترل تمام زندگیت را به دست بگیری و اجازه ندهی هیچ چیز و هیچکس بدون اجازه ی تو وارد زندگیت شوند و بر زندگى تو تاثیر بگذارند.

کسی هم که طعم آگاهى را چشیده باشد هرگز حاضر نیست دوباره به گذشته برگردد. کسی که کنترل زندگیش را به دستان خودش می گیرد، هرگز حاضر نیست دوباره کنترل زندگیش را به دست دیگران بسپارد.

خوشحال باش و برای اینکه در این سطح از آگاهى هستی، خدا را بارها شکر کن و از او بخواه تا تو را به سطوح و مدارهای بالاتر آگاهى برساند و منتظر باش!


قدر وجود مقدّست را بدان!


۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۱۰
majid hosseiny

بلندپروازباشید...


بلندپرواز که باشید دیگر سنگ هایی که به طرفتان پرتاب میشوند هرگز به شما نخواهند رسید.


حتی ابرها هم نمی توانند بر شما ببارند تا پرهایتان را خیس کنند چون بالاتر از ابرها به پرواز درآمده اید.


و هیچ وقت زیر سایه کسی قرار نخواهید گرفت.


آسمان حق شماست پس تا میتوانید بلندتر بپرید.


کمی همت کنید دستتان به خدا هم خواهد رسید.


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۵۶
majid hosseiny